Informe Anual Integrat 2018
Español English

Naturgy considera la Innovació com la funció que la capacita per orientar i impulsar els avenços precisos, accedirhi i aplicar-los eficaçment d'acord amb els seus objectius. Reconeix que la bona orientació, el desenvolupament i l'aplicació de la innovació estratègica és un dels elements clau per obtenir avantatges competitius en els mercats i aconseguir un desenvolupament sostenible de la seva activitat.

Per això, la companyia impulsa un model d'innovació alineat amb els negocis contribuint als objectius del pla estratègic, vigilant horitzons fora d'aquest pla i anticipantse a les disrupcions en el model energètic que puguin canviar les regles del joc. Tot això, a través d'una sòlida cultura innovadora, amb col·laboracions obertes, programes de intraemprenedoria i altres eines de foment de la innovació.

Anàlisi dels resultats 2018

Visió de la innovació

La companyia continua recolzant-se en cinc grans blocs de la seva activitat d'Innovació:

Innovació social

treballant a favor de mitigar situacions de vulnerabilitat energètica des de 2014 amb actuacions de prevenció, per mitjà de convenis amb governs locals i regionals, i activitats de sensibilització amb la participació en fòrums i taules sobre la pobresa. Durant 2018 s'han reforçat diferents accions a través del Pla de Vulnerabilitat, com són: el Fons Solidari de Rehabilitació Energètica i el “Programa d'ocupació social”.

Innovació en màrqueting

en aquesta línia s'engloben tots els esforços de la companyia per aconseguir conèixer les necessitats reals i concretes de cadascun dels seus clients, així com que aquests tinguin a la seva disposició productes punters que els facilitin el dia a dia. Una de les grans iniciatives que continua present és el “Projecte CeX” (customer experience), a través del qual la companyia aplica una nova metodologia en la qual el client és el punt de partida i el centre de l'activitat. El projecte més significatiu durant 2018 és el projecte “Comunicació Clara”, amb la finalitat de comunicar de forma fàcil i senzilla informació rellevant per al client.

Innovació en organització

en aquest marc es consideren les actuacions orientades a cobrir les necessitats que van sorgint pel que fa als nous models de negoci, aquelles que han suposat una nova organització en el treball i aquelles que han tingut per finalitat minimitzar els riscos i augmentar la qualitat i la seguretat en les pràctiques de l'organització.

Innovació de producte

destaca el “Projecte FutureSisens”, per al monitoratge intel·ligent de flux en plantes de gas renovable. En concret, l'objectiu del projecte és el desenvolupament de sensors de flux energèticament autònoms, o amb consums mínims, capaços de mesurar cabal en xarxes de distribució de gas natural (mitjana i baixa pressió).

Innovació de procés

destaca l'optimització de la cartera de generació hidroelèctrica, mitjançant aplicació de tècniques d'analítica avançada (machine learning), en combinació amb models tradicionals d'optimització, així com solucions de computació al núvol sobre els models d'operació de la generació hidroelèctrica en el mercat elèctric, l'objectiu dels quals és fer més operatius els models d'analítica avançada en entorn AWS que permetin incrementar els ingressos mitjançant la detecció i la captura de noves oportunitats de mercat dins d'un procés de millora contínua.

Pla d'Innovació

El Pla d'Innovació s'estructura a través de quatre àrees d'innovació estratègiques: transició energètica, digitalització, client al centre i nous models de negoci, dins de les quals es defineixen les següents línies prioritàries:

Mobilitat sostenible

Naturgy estableix dins de les seves línies estratègiques d'innovació la mobilitat sostenible en la seva aposta per un posicionament en energies respectuoses amb el medi ambient. Com a companyia energètica líder, és un actor fonamental en el procés de transformació en els models de mobilitat on el gas natural renovable i l'electricitat són els principals vectors.

En 2018 hem desenvolupat el “Projecte COFAST”, que consisteix en el desenvolupament d'una nova solució integrada i estandarditzada d'estacions de càrrega ràpida de vehicles elèctrics. L'energia elèctrica que es subministrarà als vehicles en aquestes noves estacions provindrà d'un sistema de cogeneració a petita escala alimentat amb gas natural.

Smart Client

A l'àrea de Smart Client, Naturgy aposta per la transformació digital del client com a clau per aconseguir l'objectiu que el nostre model energètic evolucioni cap a un model més eficient, descarbonitzat i descentralitzat, en el qual la figura del consumidor avanci cap a un consumidor actiu que, amb la seva participació en el sistema, possibiliti la consecució d'aquests objectius. El nou consumidor actiu pivotarà sobre tres eixos: solucions de generació distribuïda i autoconsum, solucions digitals i productes IoT i analítica de dades; cosa que permetrà, d'una banda, segmentar i conèixer millor els nostres clients amb l'objectiu d'oferir-los recomanacions i productes i serveis personalitzats i, d'altra, optimitzar l'eficiència i l'operació dels equipaments. Entre els projectes de 2018, destaca el “Projecte GrowSmarter”, en el qual s'ha desenvolupat i implantat una solució IoT per a un client residencial i s'ha iniciat el pilot de diferents solucions de fotovoltaica i emmagatzematge energètic per a un client residencial i terciari.

En l'àrea de solucions d'eficiència energètica, les activitats s'han centrat en el desenvolupament de noves solucions energètiques integrades, basades en tecnologies d'alta eficiència i renovables, que puguin ser dissenyades i operades de manera òptima, tant energèticament com econòmica, per al desenvolupament d'edificis d'“energia gairebé nula”. Entre els projectes de 2018, cal destacar el “Projecte ReUseHeat”, que té com a objectiu demostrar tecnologies de recuperació de calor en entorns urbans, en el qual Naturgy és responsable de realitzar un projecte demostratiu en un hospital a Madrid.

Generació distribuïda i autoconsum

La línia de generació distribuïda i autoconsum, el 2018, ha tingut com a objectiu crear eines i recursos per donar suport al desenvolupament de productes basats en la generació fotovoltaica i les bateries per al client final, així com a projectes com “Growsmarter”. Al marge dels desenvolupaments tecnològics en l'àmbit de la fotovoltaica i les bateries, la principal aportació de Naturgy en aquest abast és fonamentalment la seva visió del client, la qual és una peça clau a l'hora de dissenyar uns sistemes de control que permetin maximitzar el valor que s'extreu d'aquestes solucions.

En aquesta línia, ha continuat l'activitat de pilotatge de solucions comercials al Laboratori d'Autoconsum. Amb aquest pilotatge, es busca proveir el negoci d'informació sobre els nous productes disponibles del mercat, tant des d'una perspectiva tècnica com econòmica. Per a això, s'ha desenvolupat una metodologia d'anàlisi cost/benefici que comporta una simulació a través d'eines de desenvolupament propi, com GENPER i OBAMA, a més d'assajos al laboratori en els quals es mesuren els beneficis obtinguts per a corbes de tipologies concretes de client. El laboratori també ha permès la col·laboració amb fabricants i el centre tecnològic IREC per al desenvolupament d'un gestor energètic propi de Naturgy, que optimitza l'explotació de les bateries i que és compatible amb una sèrie de solucions comercials.

Renovables i emmagatzematge

Naturgy aposta per un mix energètic equilibrat dels actius del grup, amb una participació creixent de la generació sense emissions en la capacitat total instal·lada. Les activitats d'innovació segueixen tres línies principals d'actuació:

  • Solucions d'emmagatzematge, que permetin una major i més fàcil integració a la xarxa de l'electricitat d'origen renovable no gestionable, i orientades cap a un augment encara més gran de la qualitat i la fiabilitat del subministrament.
  • Gestió avançada de les instal·lacions de generació (eòliques, hidràuliques i solars). Amb iniciatives de monitoratge intel·ligent dels actius, aplicació de noves tecnologies tant en àrees de control mediambiental com de seguretat, millors sistemes de comunicació i vigilància remota, eines predictives, etc.
  • Avaluació de noves tecnologies de generació renovable: marina, eòlica off-shore, geotèrmica, hibridació gas renovable...

Entre els projectes desenvolupats en 2018, destaca la continuació de les activitats del Laboratori Solar Fotovoltaic PV a Durango (Mèxic), en el qual es realitzen pilotatges de mòduls fotovoltaics, estructures i equips associats, per a anàlisi, seguiment i optimització de paràmetres i indicadors clau del seu funcionament.

Gas renovable i gas natural liquat (GNL)

Com a part del compromís de Naturgy per evolucionar cap a una economia baixa en carboni, des de fa diversos anys, la companyia treballa en l'impuls del gas renovable participant en diversos projectes, tant a nivell nacional com europeu, l'objectiu dels quals és obtenir gas natural renovable, generat a partir de recursos renovables i que, mitjançant diferents processos, permeti l'obtenció de la qualitat adequada per injectar-lo a la xarxa de distribució de gas natural per a la seva aplicació posterior en sectors com l'industrial, la mobilitat, el domèstic o la generació elèctrica. La realització d'aquests projectes d'innovació permet l'estudi dels principis de funcionament i els avantatges de les tecnologies disponibles, i el desenvolupament d'altres noves per optimitzar i reduir el cost de la seva producció.

A més, la companyia continua desenvolupant projectes d'innovació de GNL, amb focus en aquestes tres línies d'actuació: optimització de la cadena logística de GNL (small scale), desenvolupament del GNL com a combustible de transport més net i eficient (bunkering) i desenvolupament de la mesura del GNL.

Entre els projectes destacats ens trobem amb la “Unitat mixta de gas renovable”, un projecte conjunt de Naturgy i el Centre Tecnològic EnergyLab que compta amb la col·laboració d'EDAR Bens i que ha comportat la posada en operació d'una planta d'upgrading de biogàs en la ubicació de l'EDAR per tal de produir biometà, i LIFE Methamorphosis, on la companyia ha desenvolupat i posat en operació l'activitat METHAGRO per a la producció de biometà d'alta qualitat a partir de residus agroindustrials i d'altres residus orgànics.

Gestió avançada d'actius

La companyia planteja en aquesta línia d'innovació poder maximitzar el rendiment dels seus actius mitjançant una intel·ligència avançada de dades i noves estratègies d'explotació buscant:

  • Augment de l'eficiència, la fiabilitat i la flexibilitat dels actius.
  • Noves estratègies d'explotació optimitzada d'actius.
  • Optimització del manteniment en camp.

S'utilitzen les noves tecnologies no només per evitar l'obsolescència dels actius, sinó també per incorporar nous elements que potenciïn la seva competitivitat i la seva capacitat de generar valor en un escenari d'alta complexitat.

Destaquem durant 2018 el “Projecte GALA”, que té com a abast el control avançat de les línies aèries elèctriques (d'alta i mitja tensió), per optimitzar i aconseguir millorar les verificacions periòdiques reglamentàries i per establir un pla de tala i poda optimitzat per l'any 2020.

Capítols relacionats

1. Estratègia

Envia'ns la teva consulta i et contestarem

En enviar aquest formulari acceptes les condicions legals

Tots els camps són obligatoris

La seva consulta s'ha enviat!

Rebrà la nostra resposta a l'adreça de correu que ens ha proporcionat.

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración en nuestra Política de cookies. Acceptar