Informe de Responsabilitat Corporativa 2018
Español English
Accions proposades 2018   Accions previstes 2019
Realització d'un Dia de l'inversor amb la comunitat financera amb motiu del llançament del Pla Estratègic 2018-2022.  
Extensió d'activitats amb accionistes minoristes a la Corunya i València.  
Millores de la informació econòmica i financera de la pàgina web d'acord amb les millors pràctiques.  
Mantenir la presència en els índexs de sostenibilitat. Mantenir la presència en els índexs de sostenibilitat.
Grau d’acompliment:
Acabat Avanç elevat Avanç intermedi Avanç escàs No iniciat

Enfocament cap a una rendibilitat creixent i sostinguda

Resultats generals

Import net de la xifra de negocis L'import net de la xifra de negocis de l'exercici 2018 se situa en 24.339 milions d'euros i augmenta un 4,9% enfront del de l'any 2017.
Evolució de l'Ebitda

El 2018, l'Ebitda va aconseguir els 4.019 milions d'euros, inclosos els elements no ordinaris. Sense considerar aquests últims, l'Ebitda ordinari va créixer un 11,8% fins als 4.413 milions d'euros, principalment recolzat per la millora en el negoci de gas i electricitat i en l'estabilitat dels negocis d'infraestructures, la qual cosa ha permès més que compensar l'efecte negatiu dels tipus de canvi.

El resultat net de 2018 va aconseguir un resultat negatiu de 2.822 milions d'euros, principalment com a resultat del deteriorament d'actius de 4.905 milions d'euros dut a terme en la primera meitat de l'any. Excloent aquest impacte i altres elements no ordinaris, el resultat net ordinari va créixer un 59,1% fins els 1.245 milions d'euros per la major activitat, menor amortització i menors despeses financeres resultat de l'optimització del deute del grup.

Ràtio d'endeutament El 31 de desembre de 2018, el deute net va aconseguir 13.667 milions d'euros, 9,8% menys que el 2017. La caiguda en deute net / Ebitda a 3,4x des de 3,9x en l'exercici 2017, juntament amb la millora de l'Ebitda / cost del deute financer net fins 7,5x des de 6,4x a tancament de l'any passat, posa de manifest l'enfortiment de la solidesa financera de la companyia el 2018.
Flux de caixa El flux de caixa després de minoritaris va créixer de 746 milions d'euros a 3.054 milions d'euros, la qual cosa reflecteix el major focus de la companyia en la generació de caixa i la finalització de diversos processos de venda durant el període.
Transaccions completades
  • La venda de la participació restant de 41,9% del negoci de distribució de gas a Colòmbia per 334 milions d'euros, igual al seu valor comptable, net de dividends rebuts, sense impacte en el compte de pèrdues i guanys consolidat.
  • Venda del negoci de distribució i comercialització de gas a Itàlia, al costat de la venda del contracte d'aprovisionament de gas, per 766 milions d'euros, generant una plusvàlua de 188 milions d'euros després d'impostos.
  • La venda d'una participació minoritària del 20% en el negoci de distribució de gas natural a Espanya (Nedgia) per un import de 1.500 milions d'euros que va resultar en un increment de 1.016 milions d'euros en patrimoni net en el balanç de consolidació.

Inversions

Les inversions materials i intangibles de l'any 2018 arriben als 2.321 milions d'euros, amb un augment del 30,2% respecte a les de l'exercici anterior, a causa de l'increment d'inversió en renovables tant a Espanya com a nivell internacional i a l'adquisició de dos nous vaixells metaners sota règim d'arrendament financer.

En 2018, el Capex de manteniment ascendeix a 683 milions d'euros davant els 853 milions d'euros en 2017: una reducció del 19,9% a conseqüència de l'optimització de Capex de manteniment en els negocis d'infraestructura i en la resta d'activitats.

El Capex de creixement en 2018 representa el 70% del Capex total, i puja a 1.638 milions d'euros davant els 929 milions d'euros el 2017. Bàsicament, inclou:

  • 380 milions d'euros corresponents a l'adquisició dels vaixells metaners.
  • 382 milions d'euros invertits en el desenvolupament de diferents projectes renovables a Espanya —eòlica i solar— amb 32,6 MW posats en operació en 2018 a les Illes Canàries i altres 929 MW que s'espera que entrin en operació abans de 2020.
  • 106 milions d'euros vinculats a l'adquisició i el desenvolupament de projectes solars al Brasil de 85 MW que han entrat en operació en el quart trimestre de 2018.
  • 75 milions d'euros destinats al desenvolupament de 96 MW de capacitat eòlica a Austràlia que han entrat en operació en el 4t trimestre de 2018.

A més, s'ha aconseguit l'adjudicació de 180 MW en un projecte de parc eòlic a Austràlia, i 324 MW d'eòlica i solar a Xile, que seran desenvolupats el 3r trimestre del 2020 i el 1r trimestre de 2021, respectivament.

Evolució borsària i rendibilitat

Pel que fa a l'evolució borsària de la companyia, les accions de Naturgy van tancar l'exercici de 2018 a un preu de 22,26 euros i una capitalització borsària de 22.275 milions d'euros, fet que suposa un augment del 15,6% respecte del tancament de l'any anterior. Aquesta evolució destaca davant de la caiguda anual que ha experimentat l'Ibex 35, principal índex de la borsa espanyola, del 15%.

Indicadors d'estadístiques borsàries [102-7]
2018 2017 2016
Núm. d'accionistes (en milers) 73 79 82
Cotització a 31/12 (euros) 22,26 19,25 17,91
Benefici per acció (euros) (2,83) 1,36 1,35
Capital Social (núm. d'accions) 1.000.689.341 1.000.689.341 1.000.689.341
Capitalització borsària (milions d'euros) 22.275 19.263 17.922
Ràtios financeres
2018 2017 2016
Endeutament(1) 48,4% 45,3% 44,8%
Ebitda / cost deute financer net 7,5x 6,4x 6,3x
Deute net / Ebitda 3,4x 3,9x 3,3x
(1) Deute financer net / deute financer net+patrimoni net.
Resultat net consolidat (milions d'euros)
2018 2017 2016
Benefici net de Naturgy (2.822) 1.360 1.347

Canals de comunicació adaptats a les necessitats d'accionistes i inversors

Naturgy compta amb canals de comunicació propis que li permeten oferir el millor servei sota un criteri d'homogeneïtat, simultaneïtat i diligència.

La companyia proporciona als seus accionistes informació financera especialitzada a través de les reunions informatives i de la pàgina web corporativa. Així mateix, els convida a visites corporatives i culturals, i posa a la seva disposició l'oficina de l'accionista i el club de l'accionista, punts de trobada i atenció als inversors minoritaris.

Naturgy ha continuat amb el Programa de Comunicació amb analistes i inversors, enfortint, amb la major transparència, la informació econòmico-financera que els permeti el seguiment del projecte empresarial. En aquesta línia, durant 2018, representants de l'equip directiu de la companyia i de la Unitat de Relació amb Inversors han mantingut 523 reunions amb inversors institucionals.

Indicadors de canals de comunicació
2018 2017 2016
Reunions amb inversors i analistes 523 589 520

Finançament sostenible i activitat amb inversors que tenen en compte ESG

Des de l'any 2012, Naturgy manté reunions amb inversors que tenen en compte criteris ESG. Al llarg de 2018, ha continuat amb aquesta activitat i ha participat en la conferència organitzada per Société Générale a París el 14 de novembre, en què s'han mantingut reunions amb Sycomore asset management, Axa investment, ODDO-BHF, Société Générale CIB, Amundi asset management i M&G Investments.

Així mateix, des de 2017 i en línia amb el seu compromís amb la sostenibilitat, Naturgy compta amb un marc per a l'emissió de bons verds destinats al finançament d'energies renovables. En 2018, el Comitè de Bons Verds de Naturgy s'ha reunit per avaluar la idoneïtat i l'avanç dels projectes, així com l'adequació dels seus desenvolupaments als objectius marcats en l'emissió. El Bo Verd va ser aprovat per l'agència de ràting Oekom, amb una valoració de B+.

A més, i per cobrir les seves necessitats de finançament, Naturgy va signar el 2017 un crèdit sostenible parcialment indexat al comportament ambiental, social i de govern corporatiu de la companyia. A la primera revisió del crèdit sostenible, gràcies a la millora en la puntuació atorgada per l'agència Sustainalytics, s'han millorat les condicions de finançament amb un descens del tipus d'interès.

Presència als índexs d’inversió socialment responsables

L'acompliment de la companyia en aquestes matèries ha fet que se situï en posicions de referència en els principals índexs de sostenibilitat. Naturgy forma part, des de fa catorze anys de manera ininterrompuda, del Dow Jones Sustainability Index, aconseguint el 2018 el lideratge mundial en el sector Gas Utilities per segon any consecutiu. De la mateixa manera, la companyia pertany al FTSE4GOOD des de la seva creació, el 2001, obtenint el lideratge global del sector Multiutilities. Així mateix, durant 2018, Naturgy ha estat avaluada per agències de ràting com ara Oekom, Sustainalytics o Vigeo. La companyia forma part de les tres variants d'Euronext Vigeo: World 120, Europe 120 i Eurozone 120. També ha obtingut la màxima classificació, AAA, de l'agència de ràting MSCI i forma part dels índexs MSCI Global Climate Index i MSCI ESG Leaders Index.

En 2018, Naturgy ha estat reconeguda com a líder mundial per la seva acció front al canvi climàtic, en ser inclosa en l'índex The Climate Change A List de Carbon Disclosure Project (CDP). La companyia ha obtingut la màxima valoració possible en aquest índex de canvi climàtic, en reconeixement per les seves accions de reducció d'emissions, mitigació dels riscos climàtics i el desenvolupament d'una economia baixa en carboni.

La presència en aquests índexs de sostenibilitat posa en valor l'esforç realitzat per la companyia en matèria de responsabilitat corporativa i transparència informativa i implica un reconeixement extern de la bona evolució de les seves actuacions en aquesta matèria.

Avaluació de Naturgy i de la mitjana del sector a DJSI (puntuació de 0 a 100)

Naturgy.
Mitjana del sector.
Nota: el descens de les xifres en 2018 es deu al canvi de metodologia de l'índex.

Envia'ns la teva consulta i et contestarem

En enviar aquest formulari acceptes les condicions legals

Tots els camps són obligatoris

La seva consulta s'ha enviat!

Rebrà la nostra resposta a l'adreça de correu que ens ha proporcionat.

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración en nuestra Política de cookies. Acceptar